Veritabanları Listesi

Araştırmanız için en uygun veritabanını bulun

 • Yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziksel ve uygulamalı bilimler alanında  yapılmış bilimsel makaleleri içeren veritabanıdır.

   

 • AATA Online, kültürel mirasın korunması ile ilgili 100,000'den fazla literatür özetini içeren veritabanıdır.

   

 • Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veritabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.


 • Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veritabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün onbinlerce araştırmacıya hizmet vermektedir. Aylık bir milyonu aşkın arama gösterimine sahip olan Acarindex.com'da yer alan makalelere yorum yapabilir, sosyal ağlarda paylaşabilir ve üye olarak yeni sayı ve makalelerinizi ekleyebilirsiniz.

   

 • Tarih, edebiyat ve dil konularında e-kitap içermektedir.

   

 • Aperta, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin adıdır. Aperta kapsamına giren bilimsel çalışmalarınızı bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Applied Science & Business Periodicals Retrospective: ​1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kaydın yer aldığı veritabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu arşiv veritabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesi adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

   

 • 19. yüzyılın başlarındaki Osmanlı kökenlerinden Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti`nin ortaya çıkmasına kadar tarihsel süreci diplomatların raporlarından incelenebilmektedir. İskenderun, Erzurum, Harput, Sivas ve İzmir`deki ABD Konsolosluklarının yazışmaları da dahildir. Bu arşiv Dışişleri Bakanlığı Genel Kayıtlarının, Merkezi Dosyalarından alınmıştır.

  Kayıtlar sivil arşivler, ulusal arşivler ve Kayıtlar İdaresi Yaşama ve Diplomatik Şubesi, Washington, D.C.'nin yetkisi altındadır.

   İstanbul ve Ankara elçiliklerine ek olarak İskenderun, Erzurum, Sivas ve İzmir bürolarından elde edilen raporlar

  • Türk –Amerikan ilişkileri

   Ermeni meselesi

   ABD gözüyle Balkan Savaşları ve 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlıİmparatorluğu

   Geç dönem Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetin`de günlük yaşam ve ekonomi

  • Devrimler

  Tarih Aralığı: 1802-1949

  Sayfa Sayısı: 232,429

  Kütüphane: ABD Ulusal Arşivi

   

 • Arkitekt Dergisi veritabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veritabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.​

   

 • Bilgisayar bilimleri, biyoloji, ekonomi, fizik, istatistik ve matematik konularında 1.000.000  elektronik kaynağa açık erişim sağlayan veritabanıdır.

   

 • Asya-Çalışmaları Full-Text Online, modern Asya-Pasifik çalışmaları için önde gelen veritabanlarıdır. Bölgenin en prestijli araştırma kurumlarına münhasır lisansı olan asia-studies.com; çok sayıda iş, hükûmet, ekonomik ve sosyal konuda 55 ülkeyi kapsayan binlerce tam metin raporu bir araya getiriyor. 

  Belirli örnekler konu kapsama finans, ticaret, çevre, insan kaynakları geliştirme, hükûmet, balıkçılık, turizm, eğitim ve kadın çalışmaları en iyi uygulamaları içerir. Ortalama bir çalışma 50 sayfa uzunluğundadır ve istatistikler, araştırma, analiz ve tahminleri içerir.

   

 • Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi’nin yayımladığı 200'den fazla kitap ücretsiz olarak erişime açılmıştır.

   

 • AYEUM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin online dersler ve yüzyüze eğitimler yoluyla verildiği bir araştırma merkezidir. AYEUM veritabanı, sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunar. Ayrıca SPSS, AMOS, ENDNOTE, MAXQDA, MENDELEY vb. yazılımlara dair online ve interaktif dersler içerir. Deneme erişimi kapsamında 16 adet ders sunulmaktadır.

   

  AYEUM veritabanı 15 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • BASE Bielefeld University Library Open Access Databases (Bielefeld Academic Search Engine) felsefe, psikoloji, sosyololoji, edebiyat, tarih, dil bilim, teknoloji ve sanat konularında 60 milyonun üzerinde tam metin içeriğe erişim sağlamaktadır.

   

 • BEACON eSpace malzeme bilimi ve mekanik konularında yayınları içeren  açık erişimli veritabanıdır.

   

 • TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

   

 • Bentham Science; Tarım, Kimya, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Yer ve Çevre Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri, Malzeme Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Tıp, Nanobilim, Farmasötik Bilimler, Fizik ve Astronomi ve Sosyal Bilimler gibi alanlarda e-kitaplar yayınlamaktadır. Deneme süresince e-kitapları görüntüleme aktiftir.

   

  Bentham Science Ebooks veritabanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • BMC, bilim, teknoloji, mühendislik ve tıp alanındaki araştırma topluluklarının keşiflerini paylaşan, yaklaşık 300 hakemli dergiden oluşur.

   

 • BioRxiv yaşam bilimleri konusunda yayınları içeren açık erişimli bir veritabanıdır.

   

 • Brill Online Dergi Koleksiyonu, sosyal bilimler alanında uluslararası hukuk, tarih, edebiyat ve kültürel çalışmalardan biyoloji, felsefe, dil ve dilbilim alanlarına kadar 350'den fazla dergi, 7.500 cilt ve 150.000 makaleye erişim sunmaktadır.

   

  Brill Online Dergi Koleksiyonu veritabanı 11 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veritabanını da barındırır.

  İçerik:

  • 1,000’den fazla süreli yayın

  • Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale

   

 • İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veritabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

   

   

 • Dünyaca ünlü CAB; tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan profesyonelce hazırlanmış geniş veritabanıdır.


 • The ISC gelişmekte olan ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır.İstilacı türler ve hayvan hastalıkları üzerine 1500’den fazla tanımlayıcı veri setleri, daha fazla tür, habitat, patika ve ülkeler üzerine temel tanımlayıcı veri setleri içermektedir.Bibliyografik olarak 65.000 yayın bilgisi ve 1000’in üzerinde tam metin makale sağlar.

   

 • 24 Ağustos 2011’de CaltechBOOK’daki 66 kitap, Caltech araştırmacıları tarafından açık erişimli tüm kitapların bir araya getirilmesi için CaltechAUTHORS deposuna taşınmıştır.

   

 • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veritabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’ a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları; edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleridir.

   

 • T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergi 109. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

   

 • Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veritabanıdır.

   

 • TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama ve yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Türkiye’de yayınlanan 1.400’den fazla akademik dergiye, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu bu platformdan erişilmektedir.

   

 • Digital Commons Network, dünya çapında yüzlerce üniversiteden ve yüksekokuldan ücretsiz, tam metinli bilimsel makaleleri bir araya getirmektedir. Üniversite kütüphanecileri ve onların destekleyici kurumları tarafından küratörlüğünü yapan Digital Commons Network, hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.

   

 • Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla araştırma kuruluşuyla işbirliği içinde geliştirilen program; 128 milyonun üzerinde yayın, hibe, politika, veri ve metriği ilk defa bir araya getirerek kullanıcıların aralarındaki 4 milyarın üzerinde bağlantıyı keşfetmesini sağlıyor.
  Dimensions, en uygun bilgileri bulmayı, erişmeyi kolaylaştıran, akademik ve araştırma sonuçlarını daha kapsamlı şekilde analiz etmeyi; gerçekleştirilecek olan stratejiler için bilgi, fikir toplayan yeni nesil birleştirilmiş araştırma bilgi sistemidir.

 • Bu veritabanında, Besim ATALAY tarafından hazırlanıp Türk Dil Kurumunca yayımlanan Dîvânu Lugâti’t-Türk Tercümesi adlı dört ciltlik eserden yararlanılmıştır.

   

 • DOAB’ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.

   

 • DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veritabanıdır. Veritabanı her dilde ve konuda makale içerir.

   

 • National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü ile doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar.

   

  DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed’in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler. DynaMed, NSF tarafından desteklenen bilimsel bir çalışmada, rastgele sorulan 698 klinik soruya, % 87 oranında cevap vererek, bir çok kanıta dayalı referans sistemini geride bırakmıştır.

   

 • 500.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan koleksiyon hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinler arası tam metin e-kitap veritabanıdır. Kullanıcı dostu ara yüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir.

 • EBSCO tarafından kurumumuz için deneme erişimine açılan 14 farklı veritabanına tek bağlantıdan ulaşmak adına bu sekme aracılığıyla tüm veritabanları üzerinde arama yapabilirsiniz. 

   

 • EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.

   

 • ​ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan ​​​Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

   

  Bazı konu başlıkları: çok-kültürlü / etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükûmet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim gibi alanlarını kapsar.

   

 • 2003 yılında kütüphane ve enformasyon bilimleri için oluşturulmuş açık erişim veritabanıdır. 

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Emerald e-Journals Premier Koleksiyonu; yönetim bilimleri alanında 310 adet dergi içerir. Konular; işletme, yönetim, strateji, ekonomi, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, mühendislik, sağlık ve sosyal bakım, eğitim, bilgi yönetimi, lojistik, kamu ve çevre yönetimi, turizm, kütüphanecilik.

   

  Emerald Social Science eBooks: eğitim ve sosyoloji konularında 800’e yakın e-kitap içerir. Dergilerin 1994 yılı öncesine ait arşiv sayıları da yıl sonuna kadar erişime açık olacaktır.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veritabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

   

  1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veritabanında yer alan başlıca konular:

   

  •Amerika’daki Britanyalılar 
  •Ticaret 
  • Keşifler 
  •Amerika’daki Flemenkler 
  •Amerika’daki Fransızlar 
  •Büyük Britanya – Koloniler 
  •Amerika’daki dinler ve inançlar 
  •Korsanlart 
  •Köle ticareti 

   

 • “Europeana” veritabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

   

 • Tam metin gazetelerin bir arada sunulduğu, kullanıcıların makaleleri başlık, konu, tarih, yazar ve diğer birçok alana göre anında aramasına olanak tanır. Aralarinda The Times, Economist, The New York Times, Associated Press, BBC, CBS, Daily Mail, Daily Telegraph, The Independent, USA Today, The Washington Post, vb 2.300'den fazla dünya gazetesine erişim sağlar ve binlerce resim, radyo ve TV yayını ve transkript içerir.

  Tam metin olan gazetelerdeki tüm haberler tam metin indirilebilir, MP3 olarak dinlenebilir ve takip etmek istediğiniz konu hakkında ki haberler için oluşturacağınız alarmlar ile, o konu hakkında çıkan tüm haberler ile ilgili uyarı mailleri gelir.

   

   

 • Google Scholar (Google Akademik), sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.

   

   

 • Disiplinler arası milyonlarca kaynak.


 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişilen doğa ile ilgili multidisipliner bir veritabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşümdür.

   

  13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veritabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.​

   

   

   

 • 17 milyon üzerinde dijitalleştirilmiş kaynak.

   

 • Hiperkitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri e-kitap veritabanıdır.

  Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300’den fazla yayınevinin 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

   

  Kullanıcılar;

  •Hiperkitap’ ta bulunan 15.000’ den fazla e-kitabı online olarak görüntüleyebilirler. Bilgisayarlara, Android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan, istedikleri yerde ve istedikleri zamanda e-kitaplardan yararlanabilmektedirler. 

  •Temel ve detaylı arama seçenekleri, e-kitap içerisinde arama yapma, e-kitap üzerine not ekleme, otomatik kaynakça oluşturma, pdf olarak sayfa kaydetme, e-kitap ödünç alma ve kullanıcıların kendi e-kütüphanelerini oluşturabilmeleri gibi birçok özellik ile kendilerini fiziksel kütüphanede gibi hissederler. 

   

   

 • Veritabanı hukuk alanında yayımlanan elektronik bibliyografya niteliğindedir.

   

 • ULAKBİM EKUAL tarafından sağlanan bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri indekslemekte ve içerikler 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

   

   

 • "İdealOnline”, popüler-akademik süreli yayınları, kitapları, sempozyum ve kongre bildirileri ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veritabanıdır. İdealOnline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkurdistan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi Türkiye Cumhuriyetler tarafından yayınlanan bu dergiler, ilk kez “İdealOnline Süreli Yayın Veritabanı” aracılığı ile erişime açılmıştır. İçerisindeki gelişmiş arama motorları ile ilgili alana direk erişim sağlayan İdealOnline EDS ve Summon gibi uluslararası arama motorlarında da taranmaktadır. Sistem içerisindeki “Kütüphanem”, “Duyuru Kaydı” ve “Bildirim Al” özellikleri ile yayın takibini en kolay hale getirmekle birlikle, geniş filtreleme özelliğiyle de ilgili alana erişimi hızlandırmaktadır.

   

  İdealOnline güncel içerik bilgileri:


  • 850+ Süreli Yayın 
  • 111.000+ Tam Metin Makale

   

   

 • IEEE Xplore Veritabanı; IEEE’nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950’ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

   

   

 • Disiplinler arası milyonlarca kaynak.

   

 • İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından İslam medeniyeti alanında kaynakların e-kitap formatında sunulduğu veritabanıdır.

   

 • Harvard Üniversitesi, Islamic Heritage Project aracılığıyla Harvard’ın ünlü kütüphanesi ve müze koleksiyonlarından bulunan yüzlerce İslam el yazması, haritalar ve basılı metinleri kataloglamış, muhafaza etmiş ve elektronik ortama aktarılmıştır. Nadir ve çoğunlukla benzersiz olan bu eserler İnternet aracılığı ile tüm dünyadaki araştırmcıların erişimine açılmıştır. Islamic Heritage Project Prens Alwaleed Bin Talal’ın desteği ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Islamic Heritage Project için Harvard’ın Open Collections Program’ı aracılığı ile 280’den fazla el yazması, 275 basılı metin, 50 harita ve 156.000 sayfanın üzerinde belgenin elektronik kopyasını üretmiştir.

   

 • TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Veritabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.

   

 • TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dini ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur​.

  1988 yılında yayıma başlayan ansiklopedinin 1. cildi on iki, 2. cildi dokuz, 3. cildi yedi ayda tamamlanmış, böylece belli bir istikrar kazandıktan sonra her altı ayda bir cilt yayımlanmıştır. 2013 yılı Aralık ayında yayımlanan 44. ciltle birlikte ansiklopedi tamamlanmıştır.

   

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan JSTOR veritabanı, sanat, mimarlık, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil bilimi, edebiyat, bölge çalışmaları, felsefe, sosyoloji, istatistik, matemati​​k gibi çok çeşitli konu alanlarında uluslararası düzeyde yayınlanmış 3.938 adet hakemli dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Life Sciences, Business IV, Ecology and Botanic, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection (içerisinde 2.154 araştırma raporu da dahil)'a erişim sağlanmaktadır.

   

   

 • Bünyesinde 2247 kelime barındıran sözlük, psikoloji bilimindeki terimlerin Türkçe karşılıklarını ortaya koymakta, terimlerin açıklamasını yapmakta, bunların birbiriyle ilişkisini belirlemektedir. Terimlerin kolayca öğrenilmesi ve özümsenmesini sağlayan uygulamalar yapılmaktadır.

   

 • Görme engelliler için sesli kitaplar.

   

 • KoreaScience, Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) tarafından 1997 yılından beri geliştirilen ve doğa bilimleri, yaşam bilimleri, mühendislik, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanında 1.5 milyondan fazla makale içeren açık erişim veritabanıdır.

   

 • Lexpera, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.Kapsam:


  •Güncel Mevzuat,
  •İçtihat (İstinaf kararları dahil),
  •Tam metin hukuk kitapları, makaleler, bilgi notları, kanun yorumları, pratik çalışmalar, raporlar - rehberler ve bibliyografik bilgiler,
  •Sözleşme, dilekçe, hukuki yazışma, değişik iş kararı, gerekçeli mahkeme kararı ve tensip tutanağı örnekleri.

   

   

 • LISTA, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında danışma kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama, sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha pek çok konudaki 600'den fazla dergiyi, 1960'li yılların ortalarından günümüze indekslemektedir.

   

   

 • ​Bu veritabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

   

  ​1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

   

   

 • MEDLINE, tıp, hemşirelik, hasta bakımı, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler alanlarında bilgiler içermektedir. MeSH (Medical Subject Headings) konu terimleri ile 5.400'den fazla güncel biyomedikal derginin kolay bir şekilde taranabilmesini sağlamaktadır.

  MEDLINE, 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

   

   

 • Mendeley yayınları düzenlemenizi, okumanızı, not almanızı ve atıf vermenizi sağlayan bir referans yönetim sistemidir. 

   

 • Mevzuat Bilgi Sisteminde, Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

   

   

 • MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.

   

   

 • Orta Doğu’dan ve Orta Doğu’dan önemli hikayeler toplamak üzere bölge çapında bir tercüman ekibi kullanan, 2005’te kurulan Lübnan’a kayıtlı, İnternet tabanlı bir haber servisidir. Şu anda olduğu gibi, genel olarak 22 Arap ülkesinden, İran'dan ve Arap medyasından diasporanın haberlerini ele alıyor. Böylece, Kuzey Afrika bölgesinde olduğu kadar, İngiltere ve Pan-Arab medyasına ev sahipliği yapan diğer ülkelere kadar uzanan bir haber erişim merkezi durumundadır.

   

   

 • Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve "Nature Journals All" Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde "Nature" ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır.

   

  Nature Dergi Grubu tarafından isminde "Nature" ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden "Academic Journals All" koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir.

   

   

 • Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veritabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. İçerik:

   

  •1,200+ tam metin gazete 
  •130 haber bülteninden haberler 
  •67 milyona yakın tam metin makale 

   

  Öne çıkan gazeteler:

  The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis). 

   

  Haber bülteni kaynakları:

  AP (Associated Press), CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China). 

   

  Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:

  ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, PBS. 

   

   

 • ​EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.​

   

   

 • Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Avusturya Ulusal Üniversitesi gibi yayınevlerine ait 500’den fazla kitap içermektedir.

   

 • Ücretsiz sesli kitap, film ve e-kitap bulabilir, ücretsiz eğitimlere katılabilir, İspanyolca, Rusça, Latin, Korece gibi birçok dili öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda blog yazılarıyla bambaşka dünyaları keşfedebilirsiniz.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapmasında sunulan Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

   

   

 • Open Library, Internet Archive tarafından oluşturulan, kar amacı gütmeyen dijital bir kütüphane ve arşiv projesidir.

   

 • OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır. Veritabanı 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.

   

 • Kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji vb. tıp ve sağlık alanlarında 400+ akademik dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamayı amaçlayan veritabanında koleksiyon, her kütüphanede bulunması gereken klinik dergileri içermenin yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha spesifik dergiler de içermektedir.

   

 • ProQuest Tezler ve Küresel Tezler : Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor – her yıl 100’ün üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda – 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir – her ay 45.000’den fazla indirme gerçekleşiyor.

   

 • Her gün 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam ​sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz dünyanın en güncel kaynağıdır.

  Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ''PressReader'' dünya çapında 20,000'den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

   

  •Sayfalar tam resimli ve baskılı normal gazete formatında yayımlanmaktadır. Basılı gazete sayfalarını çevirdiğiniz gibi elektronik olarak da normal gazetenizi okuyabilirsiniz. 
  •120 ülkede ve 60 ayrı dilde yayımlanan gazetelerin hepsine bir yerden erişim imkanı sunmaktadır. 
  •90 günlük arşivi sayesinde okuyucular istediği bir konunun son 90 günlük gelişimini araştırıp inceleyebilir. 
  •Kullanıcılara keşfetme imkanı sağlamakta, uluslararası öğrencileri kendi gazete ve dergileri ile buluşturmakta ve kültür şokunu engellemektedir. 
  • Gazeteler basıma çıkar çıkmaz PressReader'da görüntülenmektedir. Bu sayede günlük gazetelere anında erişim imkanı sunar. 
  •Birden fazla dilde görüntülenebilen arayüz, makalenin başka dillere çevirisi ve sesli dinlenme imkanı sağlamaktadır. 
  •İlgilendiğiniz haber için RSS FEED düzenleyebilir, makaleyi paylaşabilir hatta uluslararası sosyal ağ sitelerinde fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. 
  •PressReader aplikasyon aracılığı ile gazete ve magazinlere erişim imkanı bulunmaktadır. PressReader aplikasyonu Apple, Blackberry, Windows 8 ve Android cihazlar icin mevcuttur. 

   

  Bazı Önemli Yabancı Gazeteler:The Guardian, The Independent, The Observer, USA TODAY, Washington Post, Le Monde, China Daily, LosAngeles Times, Chicago Tribune, Le Figaro, Newsweek , ForbesWeekly

   

  Bazı Önemli Yerli Gazeteler​: Akşam Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Haberturk, HT Ankara, Hurriyet Daily News & E​conomic Review, Hurriyet Print Edition, Milliyet, Sabah, Star, Turkiye, Vatan, Yeni Asya, Daily Sabah

   

   

 • Gutenberg Projesi; 1971 yılında çalışmaya başlayan Michael Hart'ın öncülüğünde telif hakları serbest olan kitapların bilgisayar ortamında yayınlanmasını amaçlayan bir gönüllü kuruluştur. Bünyesinde 36000 den fazla kitabı barındırmaktadır. Bu kitapların çoğu kişisel bilgisayaranıza indirebileceğiniz kitaplardır. Proje kapsamında sesli kitaplarda bulunmaktadır.

   

 • Muhasebe, Vergi ve Bankacılık Koleksiyonu, Asya ve Avrupa İşletme Koleksiyonu, Ticari Pazar Araştırma Koleksiyonu, ve Girişimcilik Veritabanı, işletme ve ekonomideki küresel kapsama alanına sahip koleksiyon, binlerce tam metinli dergi, tez ve çalışma makalesinin yanı sıra ticari yayınlar, pazar araştırması raporları ve Wall Street Journal, Financial Times ve Economist gibi önemli süreli yayınlar içermektedir.

   

   

 • ProQuest Congressional, 1789'dan günümüze kadar kapsamlı ABD kongre dokümanlarını sunan birincil kaynak koleksiyondur. Kongre oturumları, ticaret, endüstri, eğitim, sağlık, hukuk dahil olmak üzere tüm toplumsal sektörlerin temsilcilerinden farklı görüşler sunarak ABD'nin sosyal, ekonomik ve siyasi tarihinin tüm yönlerine belgeler sunar.

   

  ProQuest Congressional All veritabanı 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • 1945'ten günümüze kadar askeri, istihbarat, diplomatik ve insan hakları boyutları dahil olmak üzere ABD'nin kritik dünya olaylarına yönelik politikasını kapsayan ustalıkla küratörlüğünü ve titizlikle indeksli, sınıflandırılmamış hükümet belgelerini içermektedir. Her koleksiyon dış politika uzmanları tarafından birleştirilir ve zamanımızın tanımlayıcı uluslararası sorunlarına benzersiz erişim sağlamak için kronolojiler, sözlükler, bibliyografyalar ve bilimsel incelemeler sunar.​​

   

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan ​ProQuest Dissertations & Theses Global veritabanı; mühendislik, tıp bilimleri, fizik, psikoloji, eğitim, edebiyat, felsefe, sosyal bilimler, iletişim ve sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki yaklaşık 4 milyon ​doktora ve master tezlerini kapsamaktadır. Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir. ProQuest Dissertations & Theses Global Library of Congress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veritabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.​​​​​

   

   

 • ProQuest Ebook Central Social Science veritabanı, sosyal bilimler alanında 29851 elektronik kitabı kapsamaktadır. Kitap bölümlerini .pdf olarak indirilebilirsiniz. Kitapları indirmek için hesap oluşturmanız gerekmektedir.

   

   

 • ProQuest Historical Newspapers: International Collection veritabanında ABD İç Savaşı, göç, batıya doğru genişleme, endüstriyel gelişmeler, ırk ilişkileri ve I ve II. Dünya Savaşı, yerel ve bölgesel siyaset gibi araştırmacılara kapsamlı konular sunmaktadır. İçeriğinde bulunan bazı başlıklar şunlardır: Chinese Newspapers Collection—1832-1953, The Guardian (1821-2003) & The Observer—(1791-2003), Irish Times (1859-2018*) & Weekly Irish Times—(1876-1958), Jerusalem Post—1932-2008, The Korea Times—1956-2016, The Scotsman—1817-1950, South China Morning Post—1903-2001*, The Times of India—1838-2010*

   

  ProQuest Historical Newspapers: International Collection veritabanı 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • Bu tarihi gazete, şecere uzmanlarına ve araştırmacılara çevrimiçi, kolayca aranabilen; hesaplar, politika, toplum ve zamanın olaylarını eşsiz şekilde kapsama alanı sağlar.​​

   

   

 • ProQuest Historical Newspapers: U.S. Major Dailies veritabanında ABD İç Savaşı, göç, batıya doğru genişleme, endüstriyel gelişmeler, ırk ilişkileri ve I ve II. Dünya Savaşı, yerel ve bölgesel siyaset gibi araştırmacılara kapsamlı konular sunmaktadır. İçeriğinde bulunan bazı başlıklar şunlardır: The New York Times (1851-2015) with Index (1851-1993), The Wall Street Journal (1889-2002), The Washington Post (1877-2002), Los Angeles Times (1881-2010), Chicago Tribune (1849-2010)

   

  ProQuest Historical Newspapers: U.S. Major Dailies veritabanı 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • Askeri veritabanı; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kriminoloji, savunma, havacılık ve uzay uçuşu, iletişim, inşaat mühendisliği ve diğerleri dahil olmak üzere tüm hükûmet ve askeri dallardaki konuları kapsar. Askeri veritabanının önemli bir avantajı içerik çeşitliliğidir. Bilimsel dergiler, ticaret ve sanayi dergileri, dergiler, teknik raporlar, konferans bildirileri, devlet yayınları ve daha fazlasını içerir.​​

   

   

 • ​​Bu koleksiyon; politika, kamu politikası, sosyoloji, sosyal hizmet, antropoloji, kriminoloji, dil bilim, kütüphane bilimi ve eğitim dahil olmak üzere sosyal bilimlerde uluslararası literatürü kapsayan veritabanlarına erişim sağlar. Öne çıkan veritabanları arasında IBSS, Sosyolojik Özetler ve Dünya Çapında Siyaset Bilimi Özetleri yer almaktadır. Bununla birlikte, dergi makalelerinin, kitapların, kitap bölümlerinin, tezlerin, çalışma belgelerinin ve daha fazlasının özetlerini, indekslemesini ve tam metin kapsamını sunarlar.

  Dahil olan veritabanları :

   

  •Criminology Collection  
  •Education Collection  
  •International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)  
  •Library & Information Science Collection 
  • Linguistics Collection  
  •Politics Collection 
  •Social Science Database 
  •Sociology Collection​ 

   

   

 • Tıp ve veterinerlik alanındaki makalelerin indekslenmiş olduğu kapsamlı bir veritabanıdır. Veritabanı makalelere ait full text linklerini de kendi bünyesinde barındırmaktadır.

   

   

   

 • ​Business Source Complete ile birlikte gelen bu veritabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.​

   

   

 • T.C. Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.

   

   

   

 • Konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini, insanların ana dillerini öğrenirken kullandığı doğal yöntemlerle geliştiren, patentli ve ödüllü Dynamic Immersion etkileşimli yaklaşımını kullanan Rosetta Stone Library Solution, 1.000’nin üzerindeki değerlendirmeye göre, 5 yıldız üzerinden 4,7 puan alarak bu alanda en yüksek puana sahip dil öğrenme aracıdır. İşte bu nedenle, dünyanın dört bir tarafında, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

  İçeriğinde;

  • 30 farklı dil

  • Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri için ana dersler

  • Gramer, kelime bilgisi, telaffuz ve birçok alanda aktiviteler

  • Tüm cihazlarınızdan kolay erişim

   

  Rosetta Stone Library Solution veritabanı 15 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • SafetyLit, doktora tezlerinin, “bilimsel” raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.

   

   

 • Sayısal Kitap veritabanı, edebiyat çalışmaları, felsefe, kısa hikayeler, klasik kurgu, modern ve çağdaş kurgu, alanlarında Türkçe elektronik kitapları içermektedir.

   

  Sayısal Kitap veritabanı 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • T.C. Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.

   

   

 • SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veritabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde edilmiştir.

   

 • ScienceDirect veritabanı fen bilimleri alanındaki dergilerin tam metinlerine erişim sağlar ve 1800’den fazla dergiyi kapsar. Ayrıca bu veritabanı, web üzerinde güvenilir bilimsel siteleri tarayan Scirus isimli yeni bir web tarama hizmetini de kullanıcılarına sunar. Daha önce Academic Press/Ideal tarafından yayınlanan dergilere Science Direct veritabanı altından erişilir.

   

   

 • ​​ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Scopus; bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır. Sanat ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5,000’in üzerindeki yayıncının 19,500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve p​atent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.​

   

   

 • Sobiad Atıf Dizini Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1327 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

   

  Sobiad Atıf Dizini veritabanı 30 Ekim 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

   

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Springer firmasına ait mimarlık, tasarım, kimya, bilgisayar bilimleri, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, eğitim, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, fizik, psikoloji, sosyal bilimler ve istatistik gibi çok sayıda konu alanını içeren 2.296 adet dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.

   

   

 • Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.

   

 • Devlet ve toplum hafızasını barındıran arşiv belgelerini arşivcilik standartları ve gelişen teknolojiler çerçevesinde tespit etmek, derlemek, korumak ve araştırmaya açmak suretiyle kamuoyuna güvenilir, kaliteli ve hızlı erişilebilen arşiv hizmetlerini sunmak ve kamu belge yönetimini etkinleştirmektir.

   

 • ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Taylor & Francis Online Dergi Arşivi antropoloji ve arkeoloji, coğrafya, planlama, şehircilik ve çevre, çevre ve tarım, davranış bilimleri, eğitim, fizik, işletme, yönetim ve ekonomi, kimya, kütüphanecilik, matematik ve istatistik, medya, kültür ve iletişim çalışmaları, mühendislik, bilgisayar ve teknoloji, politika, uluslararası ilişkiler, sağlık ve sosyal bakım, sanat ve beşeri bilimler, sosyoloji ve ilgili disiplinler, spor, dinlence ve turizm, stratejik savunma ve güvenlik çalışmaları, suç bilimi ve hukuk konularında 1750’den fazla dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

   

   

 • Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

   

   

 • “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veritabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

  İçerik:

  • 5,000’e yakın tam metin dergi

  • 50’den fazla gazete ve haber bülteni

  • 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi

  • 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları

   

   

 • TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.

   

 • Turcademy veritabanı içeriğinde Türkçe ders/akademik kitaplarının bulunduğu Türkçe içerikli akademik bir veritabanıdır. İçeriğinde Doğa bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Müzik ve Güzel Sanatlar, Hukuk ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere 6 farklı kategori bulunmaktadır. Turcademy veritabanı içerisinde Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Müzik Eğitimi Yayınları, Palme Yayınevi, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait 7000+ kaynak bulunmaktadır.

   

  Turcademy veritabanı 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • Yeni tip koronavirüs Covid-19 konusunda yapılan TÜBİTAK araştırma makaleleri.

   

 • Uluslararası literatürde uzun zamandır uygulanmakta olan bilim dallarının alt uzmanlık alanlarına göre yayın fırsatlarının oluşturulduğu uzmanlık dergilerinin varlığı, maalesef ülkemizde ve alanımızda tam olarak yerleşmiş bir uygulama değildir. Bu boşluğun doldurulması amacıyla oluşturulan bu derginin uzun vadeli amacı; tüketici ve tüketim davranışlarının anlaşılmasına yönelik katkıların doğrudan yayınlanabileceği bir platform oluşturmak suretiyle, ülkemiz tüketicisinin davranışlarının çözümlenmesi ve kuramsal çerçeve oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır.

   

 • Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir veritabanında toplanarak PDF biçiminde kullanıma sunulmuştur. Veritabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nden 489 ve Türk Dili Dergisi’nden 20.038 olmak üzere  toplam 21.430 yazı bulunmaktadır.

   

   

 • İSAM tarafından deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında hâlihazırda 55.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 25.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.

   

 • 113 kurumdan ve 1.157.939 kayıt harmanlanmaktadır.

   

 • TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanakları.

   

 • Araştırmacıların daha etkin ve verimli makale taraması yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda "1923'ten Günümüze Makaleler" sloganıyla şu an için 5 bin dergideki 1 milyona yakın bilimsel makale tek bir ara yüzden taranabilir hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda veri girişi altyapısı yeniden kurgulanmış olup, yeni sisteme yazar adları ve yayın adı otorite dizinleri eklenmiştir. Yeni kullanıcı ara yüzü ile yazar, makale, konu, dergi adı vb. filtremeler çok etkin ve verimli bir şekilde kullanıcının hizmetine sunulmuştur.

   

   

 • 80.000 üzerinde yazma eser.

   

   

 • Avrupa Entegrasyonu Arşivi (AEI), Avrupa entegrasyonu ve birliği konusundaki 58,786 doküman ve araştırma materyalleri içeren elektronik bir depo ve arşivdir.

   

 • Vidobu Veritabanı; bilim ve teknoloji, fotoğrafçılık, kişisel gelişim ve mesleki gelişim alanlarında 10.000’den fazla Türkçe eğitim videosunu içermektedir.

   

  Vidobu Veritabanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

   

 • ​EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.​

   

   

 • ​ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Web of Science​; fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu alan 12.000’den fazla dergi ve 148.000 konferans bildirisini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.​

   

   

 • ​​ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan veritabanı ekonomi, matematik, polimer ve materyal bilimleri, fizik ve astronomi, eğitim bilimleri, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, mühendislik, coğrafya, tarih ve arkeoloji gibi çok sayıda konuyu içeren Wiley Yayınevine ait 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.​

   

 • Bu veritabanı, üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler elektronik ortama aktarılarak İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Veritabanı elektronik ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

   

   

 • Zenodo, bir OpenAIRE ortağı ve açık kaynak, açık erişim ve açık veri öncüsü olan CERN tarafından kurulan toplayıcı bir arşivdir.

   

 • Matematik alanında 2 milyondan fazla dokümana erişim bağlantı bulma imkanı sağlayan, Kuramsal ve Uygulamalı Matematik konularında özet ve eleştiri sunan, 2300 den fazla süreli yayın ve dergilere ait girişleri içeren veritabanıdır.