Tarihin Arka Odası

11.10.2021
Ana Sayfa   >  Kütüphane Sitesi  >  Haber  >  Tarihin Arka Odası

Tarihin Arka Odası programı 08.10.2021 tarihinde saat 23.45’te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleşti.

 

Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy’un video konferans bağlantısı ile gerçekleşen programda Matbaanın Ön Sözü “Basmacı İbrahim Efendi” Müteferrika Sergisi’nde bulunan kitaplar ve arşiv belgeleri hakkında konuşuldu.

 

Murat Bardakçı programa, sergide bulunan kitapların ve belgelerin Türkiye’de ilk defa bir araya getirildiğini vurgulayarak başladı.

 

Erhan Afyoncu, sergide bulunan belgelerle İbrahim Müteferrika’nın hayatı hakkında genel bilgiler verdikten sonra Müteferrika’nın Türk dünyası için önemli bir isim olduğunu ve Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getirdi.

 

Afyoncu, özellikle öğrencilerin sergiyi ziyaret etmeleri gerektiğini, sergide tarih kitaplarından öğrenecekleri bilgilerden daha fazla bilgiler edinebileceklerini ifade etti.

 

Programda;

 

Cevherî’nin kaleme aldığı “es-Sıhâh” adlı meşhur Arapça sözlüğün Vankulu Mehmed Efendi tarafından tercümesi olan Lugat-ı Vankulu,

 

Osmanlı donanma tarihi ve teşkilatı hakkında kaleme alınan Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr,

 

Fransızca- Türkçe gramer kitabı olup Fransızlara Türkçeyi kolay öğretmek amacı taşıyan Grammaire Turque,

 

Müteferrika Matbbası’nın bastığı en görkemli ve Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olan Cihânnümâ,

 

Osmanlı’nın tarih kitapları olan Târih-i Nâimâ, Târih-i Râşid ve Târih-i Çelebizâde Âsım,

 

Müteferrika Matbaası’nın bastığı son kitap olma özelliği gösteren Ferheng-i Şu’ûrî,

 

Müteferrika’nın 1710 yılında kaleme aldığı, Müslüman olmasının sebeplerini, İslamiyet’in son hak din olduğunu ve önceki kutsal kitapların onu nasıl müjdelediğini anlattığı Risale-i İslâmiye,

 

Levni’nin Sultan III. Ahmed Minyatürü, Müteferrika ile ilgili belgeler ve miras kayıtları gibi belgeler ve kitaplar incelendikten sonra program sonlandırıldı.