Şifahane


Ana Sayfa   >  Bölümler  >  Şifahane

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Şifahane Birimi

 

Kitap Şifahanesinde Kütüphane koleksiyonunda bulunan yazma eser ve nadir matbu kitapların evrensel etik ve prensipler çerçevesinde belgelemeleri , restorasyonu ve konservasyonu yapılmaktadır.

 

Kitapların bozulma durumları uzmanlarca incelenerek tespit edilmekte ve eserin özgün yapısı korunarak en az müdahale ile her birinin ihtiyacına yönelik, geri dönüşümlü malzeme kullanılarak restorasyonları yapılmakta ve işlem aşamaları detaylı bir şekilde belgelendikten sonra önleyici koruma ilkeleri kapsamına uygun depolama alanlarında muhafaza edilmekte,  periyodik bakımları ve kontrolleri sağlanmaktadır.

 

Birim kendi içinde Düşük Sıcaklık Ünitesi, Karantina Odası, Kuru ve Islak Temizlik Atölyeleri, Biyoloji-Kimya Laboratuvarı, Fotoğraf Atölyesi, Eser Odası ve Malzeme depolama alanları vb. bölümlerden oluşmaktadır.

 

Birim ekibi, konservatör, restoratör, geleneksel sanat uzmanı, biyolog, kimyager ve teknik personelden oluşmaktadır.