Rezervasyon


Ana Sayfa   >  Hakkımızda  >  Kütüphane Kuralları  >  Rezervasyon

Millet Kütüphanesi KUTUPHANE_UYE wifi ağına bağlanarak, rezervasyon sistemine giriş için tıklayınız.

 

Rezervasyon Koşulları

 

1.Rezervasyon işlemlerinin yapılabilmesi için kütüphaneye üye olunması gerekmektedir. Kütüphaneye e-Devlet üzerinden üye olunabilir.
2.Grup ve bireysel çalışma alanları, kütüphane üye kullanıcı adı ve şifresi ile rezervasyon sistemine giriş yapılarak rezerve edilir.
3.Grup ve bireysel çalışma alanlarından yararlanmak için rezervasyon sistemi üzerinden rezervasyon yapılması zorunludur.
4.

Okuyucular şahsi cep telefonu bilgilerinin, grubu oluşturan bir okuyucunun sisteme girmesi ile gruba dahil olurlar.

5.

Grup Çalışma alanları sadece Akademisyenler, MEB öğretmenler, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve/veya mezunları tarafından rezerve edilebilir.

6.

Grup çalışma alanından yararlanacak okuyucuların bir gruba dahil olması ve dahil olunan grup üzerinden grup çalışma odası rezervasyonunun yapılması zorunludur.

7.

Grup ve bireysel çalışma alanları kütüphane çalışma saatleri içinde rezerve edilir. Salon/Bölümlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

8.

Rezervasyonlar sistemde belirlenen kullanım saatleri seçilerek yapılır.

9.

Bireysel çalışma alanlarında belirli bir sandalye seçimi bulunmamaktadır, hızlı rezervasyon veya salon/bölüm seçimi yapıldıktan sonra kişiye, sistem tarafından rastgele sandalye atanmaktadır.

10.

Minimum ve maksimum rezervasyon süreleri hafta içi ve hafta sonu yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

11.

Grup çalışma alanlarında, minimum ve maksimum katılımcı sayıları çalışma alanının kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.

12.Her bir grup çalışma alanının minimum kullanım kapasitesi bulunmaktadır. Grup çalışma alanının minimum kapasitesi kadar okuyucuya sahip gruplar ilgili odaların rezervasyonunu yapabilirler. 
13.Rezervasyon yapılan grup çalışma alanına minimum kapasite sayısı kadar katılımcının giriş yapması ve rezervasyon bitiş saatine kadar ilgili alanda bulunulması zorunludur. Aksi takdirde grup rezervasyonunun tüm katılımcılar için salon görevlisi tarafından iptal etme hakkı bulunmaktadır.
14.Bir okuyucu aynı saat diliminde en fazla 1 grup/bireysel çalışma alanı rezervasyonunda yer alabilir.
15.

Rezerve edilmiş veya süresi geçmiş saat dilimleri pasif halde olup okuyucu tarafından seçilemez.

16.

Grup çalışma alanında rezerve edilmemiş saat dilimleri aktif halde olup okuyucu tarafından seçilebilir.

17.

Grup çalışma alanı için rezerve edilmesi planlanan saat dilimleri ardışık (sıralı) olarak seçilmelidir. Seçilen her saat dilimi o rezervasyonun başlangıç saatidir. 10.00 – 12.00 – 14.00 saat dilimi örneğinde 4 saatlik bir rezervasyon için 10.00 ve 12.00 saat dilimleri seçilmelidir.

18.

Hem grup çalışma alanı rezervasyonu yapan hem de gruba dahil olan okuyucular kendilerine rezerve edilen grup çalışma odasının kullanım süresinin son 15 dakikası kalana kadar mevcut gün içinde yeni bir grup çalışma alanı rezervasyonu yapamazlar. İlgili okuyucuların yeni rezervasyon oluşturma hakları kullanım sürelerinin son 15 dakikası itibari ile aktif hale gelecektir.

19.Grup çalışma alanı rezervasyonuna dahil olan tüm okuyucuların rezervasyon başlangıç saatinden itibaren en geç ilk 15. dakikasında rezervasyonu başlatması gerekmektedir. Eğer ilgili odanın minimum kapasitesi kadar zamanında rezervasyon başlatma işlemi gerçekleşmez ise rezervasyon tüm grup üyeleri için iptal edilerek, rezerv edilen grup çalışma alanı başka okuyucuların rezervasyon yapabilmelerine açık hale gelecektir.
20.

Rezervasyon saatleri kapsamında, grup ve bireysel çalışma alanlarını kullanan okuyucular için belirlenmiş mola süresi en fazla 60 dakikadır. Mola süre aşımı olduğu takdirde, salon görevlisinin ilgili grup/bireysel çalışma alanının rezervasyonunu iptal etme hakkı bulunmaktadır.

21.

Yapılan rezervasyonlar, rezervasyon süresinden önce, rezervasyon sistemine giriş yapılarak iptal edilebilir.

22.

Gerekli görüldüğü takdirde yetkili personelce, üye tarafından oluşturulan rezervasyonda iptal işlemi yapılabilir.

23.

Grup çalışma alanı rezervasyonuna 3 defa üst üste geç gelen veya gelmeyen okuyucuların rezervasyon hakları belli bir süre askıya alınır.

24.

Grup ve bireysel çalışma alanları, çalışma saatleri içerisinde temizlik, bakım vb. sebeplerle süreli olarak rezervasyona kapatılabilir

 

Rezervasyon Kuralları

 

25.

Masa, sandalye ve diğer malzemelerin düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

26.

Çalışma alanları diğer okuyucuları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

27.

Çalışma alanlarında su haricinde içecek ve yiyecek tüketilmemelidir.

28.

Grup/bireysel çalışma alanlarında genel ahlak ve adaba aykırı; uygunsuz hal ve hareketlerde bulunulmamalıdır.

29.

Çalışma alanlarının temiz ve düzenli bırakılmasından okuyucu sorumludur

30.

Kütüphane içerisinde cep telefonları sessiz konuma alınmalıdır.

31.

Bütün okuyucular kütüphane içerisinde Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymakla yükümlüdür.

32.

Kullanıcılar çalışma odalarının kullanımı sırasında şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdürler, meydana gelecek çalınma ve kaybolma vb. gibi olaylardan Millet Kütüphanesi sorumlu değildir.

33.

Teknik arıza ve aksaklıklara hiçbir şekilde müdahale edilmemeli, salon görevlisi personelden destek alınmalıdır.

34.

Çalışma esnasında acil bir durum meydana gelmesi halinde salon görevlisi personelden yardım istenmelidir.

35.

Rezervasyon kullanım süresi dolan okuyucuların, çalışma alanından zamanında çıkış yapması gerekmedir.

36.

Kütüphane kurallarına uymayan okuyucular kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.

37.

Rezervasyon kurallarına uyulmadığı durumlarda ilgili rezervasyonlar salon görevlisi tarafından iptal edilecektir. Ayrıca kurallara uymayan katılımcıların rezervasyon hakları belli bir süre askıya alınır.