Katalog Hakkında


Ana Sayfa  >  Araştırma  >  Katalog Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ülkemizin en büyük kütüphanesi olup ilerleyen zamanlarda da koleksiyonu ve hizmetleri ile dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda kütüphanemiz, 3 Haziran 2017 tarih ve 30085 sayılı “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Derleme Kütüphanesi statüsüne kavuşmuştur. Bu yönetmelik ile birlikte, Türkiye’de yayımlanan tüm yayınlardan birer adet kütüphaneye gelmekte ve kataloğumuza kaydedilmektedir. Bu çerçevede kütüphaneye gönderilen eserler kayıt altına alınırken, herhangi bir denetim ya da yayın seçme ve/veya belirleme çalışması yapılmamaktadır. Koleksiyonumuza kitaplar; derleme, bağış, devir, mübadele (değişim) ve satın alma yoluyla gelmektedir. 

 

Kütüphanemizin sürekli gelişen kaynaklarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından kıymetli kişilerin özel koleksiyonlarının da eklenmesiyle çeşitlenmeye ve zenginleşmeye devam etmektedir.

 

Araştırmacıların kaynak ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak amacıyla ülkemizde yayımlanan kitap ve kitap dışı materyaller ile birlikte ülkemiz ile ilgili yurt dışında yayımlanan ve baskısı bulunan kitapların önemli bir kısmı da satın alınarak koleksiyona kazandırılmıştır.

 

Kütüphanemizde bulunan bilgi kaynakları çağdaş kütüphanecilik anlayışına göre, uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda kataloglamada RDA-Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access) kataloglama kuralları uygulanırken, sınıflamada ise hem Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) hem de Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification System) kullanılmaktadır.

 

Açık raflarda kullanıma sunulan bilgi kaynakları Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) Sınıflama Sistemi'ne göre, depoda bulunan yayınlar ise depo demirbaş numaralarına göre yerleştirilmiştir.

 

Kitapların kapak, içindekiler ve kaynakça bilgileri sayısallaştırılarak Kütüphane Otomasyon Sistemi'ne aktarılmış olup bu sayede okuyucuların en doğru bilgiye en kısa sürede erişmesi hedeflenmiştir.