Katalog Hakkında


Ana Sayfa   >  Araştırma  >  Katalog Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ülkemizin en büyük kütüphanesi olup ilerleyen zamanlarda da koleksiyonu ve hizmetleri ile dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda kütüphanemiz, 3 Haziran 2017 tarih ve 30085 sayılı “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Derleme Kütüphanesi statüsüne kavuşmuştur. Bu yönetmelik ile birlikte, Türkiye’de yayımlanan tüm yayınlardan birer adet kütüphaneye gelmektedir. Kaynaklar koleksiyonumuza, derleme, bağış, devir, mübadele (değişim) ve satın alma yoluyla sağlanmaktadır.

 

Kütüphanemizin sürekli gelişen kaynaklarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından kıymetli kişilerin özel koleksiyonlarının da eklenmesiyle çeşitlenmeye ve zenginleşmeye devam etmektedir.

 

Araştırmacıların kaynak ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak amacıyla ülkemizde yayımlanan kitap ve kitap dışı materyaller ile birlikte ülkemiz ile ilgili yurt dışında yayımlanan ve baskısı bulunan kitapların önemli bir kısmı da satın alınarak koleksiyona kazandırılmıştır.

 

Kütüphanemizde bulunan bilgi kaynakları çağdaş kütüphanecilik anlayışına göre, uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda kataloglamada RDA-Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access) kataloglama kuralları uygulanırken, sınıflamada ise hem Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress Classification System) hem de Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification System) kullanılmaktadır.

 

Açık raf sistemine göre okuyucuların kullanımına sunulan bilgi kaynakları Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine (Library of Congress Classification System); Kapalı raf sistemine göre kullanımına sunulanlar ise demirbaş numaralarına göre raflara yerleştirilmiştir.

 

Kitapların kapak, içindekiler ve kaynakça bilgileri sayısallaştırılarak Kütüphane Otomasyon Sistemine aktarılmış olup bu sayede okuyucuların en doğru bilgiye en kısa sürede erişmesi hedeflenmiştir.