Daire Başkanının Mesajı


Ana Sayfa   >  Hakkımızda  >  Daire Başkanının Mesajı

/ContentFiles/daire_baskani.png

 

 

 

 

"Kütüphaneler toplumların hafızasıdır, hafızasını koruyamayan bir ülke ilerleyemez."


 

 

 

 

 

 

 

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte çeşitli temel ihtiyaçlarının yanı sıra bilgi üretme, üretilmiş bilgiyi kullanma ve bu bilgileri saklayarak daha sonraki kuşaklara iletme ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Bu minvalde, zaman içerisinde bu bilgiler belirli bir sistematik içerisinde bir araya getirilerek saklanmaya başlanmış ve kütüphanelerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Kütüphanenin, insanlık tarihi kadar eski oluşu, insanın bilgiyi arama ve bilgiye ulaşma serüveninde ne kadar elzem bir ihtiyaç olduğunun da göstergesidir.

 

Milattan önce Ninova’da başlayan kütüphane kurma süreci Asur, Bâbil, Hitit, Bergama ve İskenderiye kütüphaneleri ile devam etmiştir. Orta Çağ İslâm dünyasında medrese, cami ve vakıf kütüphaneleri, batı dünyasında ise kilise, tapınak ve saray kütüphaneleri şeklinde tezahür etmiştir.

 

Kütüphaneler, batıda Rönesans, Osmanlıda ise Tanzimat dönemi ile birlikte bağlı bulundukları merkezlerden ayrılarak kendi başlarına birer kurum olmuşlardır.

 

Bilgi çağında dijital dönüşüm ve elektronik yayıncılığın getirdiği yeni imkânların kütüphanelere olan ilgiyi ve ihtiyacı azaltacağı korkusunun yaşandığı günümüzde Kütüphaneler, ilk ortaya çıktıkları zamandaki amaçlarına yeni misyonlar ekleyerek, birer yaşam merkezi olarak ve yeni hizmetler sunarak varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmektedir.

 

Ülkemizde kütüphane kavramını genişleten, zenginleştiren, kadîm mirasımızı bugünün teknolojisi ve imkânlarıyla yoğurarak geleceğe aktaracak olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde “sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun” ifadesinden hayat bulmuştur.

 

Kütüphane, Cumhuriyet tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamınca kurulan en büyük kütüphane, kültür ve sanat mekânı olarak Türkiye’de kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıracaktır. Kütüphane; mimari yapısı, koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik imkânlarıyla ülkemizin dünyaya açılan hayat penceresi olmuştur.

 

Millet Kütüphanesi, 125 bin metrekare alanı, 201 km. raf uzunluğu, her dilden, ülkeden ve konudan 4 milyon basılı yayını ve milyonlarca elektronik kaynağı ile 7’den 77’ye 7/24 hizmete açıktır.

 

Genç, yaşlı, çocuk demeden ülkemizin; araştırmacılarına, öğrencilerine, yazarlarına, okurlarına, sanatçılarına, sanatseverlerine ve bilgiye ihtiyaç duyan her vatandaşının kendisini ait hissedeceği bir yuva yaptık. Kütüphanemiz, yuvanızdır.

 

Ayhan TUĞLU

Daire Başkanı