Cihannümâ Salonu


Ana Sayfa   >  Bölümler  >  Cihannümâ Salonu

Cihannümâ Salonu, 3469 m²lik alanda 224 kişilik oturma kapasitesi ile yaklaşık 200.000 adet kitaptan oluşan koleksiyona sahiptir. Bu Salonda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında 100’ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları adına yazılmış ve tarihte kurulan 16 Türk İmparatorluğu/Devletine ait kitaplar yer almaktadır.
 
Cihannümâ Salonunun kubbesini, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan Türk devletlerini temsil eden 16 adet sütun taşımaktadır. Tavan yüksekliği 33 metre olan kubbenin alnında bulunan ilahi emir ile Türk ve İslâm medeniyeti mimari açıdan da bir araya getirilmiştir.
 
Salonun kubbesinde Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali yer almaktadır. "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir."
  

Cihannümâ Salonu kuralları için lütfen tıklayınız.